Regulamin

Zasady zabawy

(regulamin)

 1. Książeczka- Paszport do Świata Ogrodów- przeznaczona jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
 2. Używane w paszporcie i regulaminie słowo „ogród” może oznaczać: ogród pokazowy, ogród botaniczny, park, impreza ogrodnicza.
 3. Jako właściciel Paszportu może być wpisana jedna o osoba bądź też cała rodzina.
 4. Do paszportu wbijane są pamiątkowe pieczątki potwierdzające pobyt w danym ogrodzie.
 5. Lista ogrodów  aktualnie biorących udział w zabawie oraz miejsca, w których znajdują się pieczątki na terenie danego obiektu, będą uaktualniana na stronie www.turystykaogrodowa.pl w zakładce Paszporty/Lista ogrodów
 6. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.turystykaogrodowa.pl w zakładce Paszporty/Regulamin.
 7. Jeżeli w określonym miejscu nie będzie dostępnej pieczątki zrób pamiątkowe zdjęcie przy wejściu/wyjściu do ogrodu i będzie ono uznawane „za obecność” podczas udziału w konkursach.
 8. Organizator zabawy nie odpowiada za brak pieczątki w wyznaczonym miejscu (może ona zaginąć z przyczyn niezależnych).
 9. Konkursy, zasady i regulamin będą ogłaszane na stronie www.turystykaogrodowa.pl w zakładce Paszporty/Konkursy.
 10. Ogrody mogą przystępować i rezygnować z zabawy w określonych terminach, które reguluje osobny regulamin.
 11. Paszport ważny jest bezterminowo.
 12. Organizator ma prawo w dowolnym momencie zakończyć projekt „Paszport do Świata Ogrodów” wstrzymując równocześnie dystrybucję kolejnych paszportów
 13. W ogrodach, które nie biorą udział w zabawie, w miejscu na pieczątkę można umieścić własny rysunek/grafikę.
 14. Organizatorem zabawy jest Zapach Zieleni Joanna Komaniecka, kontakt: turystykaogrodowa@gmail.com